miércoles, 1 de diciembre de 2010

I wasn’t looking but I found you
I wasn’t ready but you got me anyway


I swear you got me losing my mind
- ¿Me olvidarás? 

- Todos los días de mi vida.